Due diligence

Procena pravnog statusa projektne i građevinske dokumentacije i pripadajućih dozvola i saglasnosti